Biznes i gospadarka

Jak załatwić sprawy urzędowe za seniora?

Seniorzy mogą mieć problem z załatwieniem spraw urzędowych. Często nie pozwala im na to stan zdrowia – warto ustanowić wtedy pełnomocnika. Osoba ta zajmie się sprawami m.in. w NFZ, ZUS-ie, banku, MOPS-ie, na poczcie czy urzędzie miasta.

 Dla wielu starszych lub schorowanych osób wyjście z domu stanowi poważne wyzwanie. Według polskiego prawa wykonanie różnych formalności można oddać pełnomocnikowi. Trzeba tylko wybrać odpowiednią osobę i ustanowić ją pełnomocnikiem. Wystarczy odręcznie sporządzić dokument na zwykłej kartce lub wypełnić druk urzędowy. Trzeba podać dane osoby, którą ustanawiamy pełnomocnikiem, zakres pełnomocnictwa i złożyć własnoręczny podpis.

Pełnomocnik może załatwiać za seniora różne sprawy, m.in. w ośrodku pomocy społecznej. Seniorzy często korzystają ze wsparcia opiekunki, a także składają wniosek o zasiłek. Jeśli ustanowią pełnomocnika, nie muszą tego robić osobiście.

Zwykle rolę pełnomocnika może pełnić każdy, nie musi to być członek rodziny. Wyjątkiem jest sąd cywilny i administracyjny – wtedy trzeba wybrać osobę spokrewnioną. Jeśli w urzędzie oraz sądzie reprezentuje nas pełnomocnik, obowiązuje jednak opłata – wynosi ona 17 zł. Zwolnieni są z niej tylko mąż/żona, brat/siostra lub dziecko reprezentowanej osoby.

Jeśli jednak senior postanowi sprzedać, kupić lub darować nieruchomość, przyjąć lub odrzucić spadek, a także przedłużyć użytkowanie wieczyste, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne. Otrzymamy je od notariusza odpłatnie.