mediacje
Firma

Notariusz a mediacja – jakie korzyści niesie dla stron sporu

Notariusz a mediacja to dwie różne koncepcje, ale mogą być ze sobą powiązane w pewien sposób. Jednak notariusz może też pełnić rolę mediatora. Oto omówienie korzyści, jakie mediacja może przynieść stronom sporu.

Notariusz w roli mediatora? 

Notariusz jest zobowiązany do traktowania każdego konfliktu jak mediator. Musi działać w taki sposób, by obie strony mogły osiągnąć kompromis i korzyści poprzez wspólną pracę. Mediacja jako alternatywna metoda dla rozprawy sądowej w rozwiązywaniu sporów może być prowadzona przez notariuszy. 

Notariusza cechuje profesjonalizm, poufność i kompetencje. Notariusz jako mediator jest wyszkolony w zarządzaniu konfliktami i ma wiedzę prawniczą, co przyczynia się do skutecznego prowadzenia mediacji. Notariusz może pomóc stronom w zrozumieniu prawnych aspektów sporu i znalezieniu rozwiązania zgodnego z prawem.

Dzieje się tak w różnych krajach Europy, mimo że polski notariat nie wykorzystuje tej możliwości. Szkoda, bo ma ona wiele korzyści i byłaby przydatna do propagowania idei mediacji. Notariusz sprawdza się w roli notariusza przede wszystkim w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem spraw handlowych, konsumenckich i ze stosunków pracy. Wyłączone są z kolei sprawy karne i sprawy administracyjne.   

Jednym z miejsc, gdzie można skorzystać z usług notariusza jako mediatora, jest Kancelaria Notarialna we Wrocławiu (https://kancelarianotarialna-wroclaw.pl/). Kancelaria ta oferuje szeroki zakres usług, w tym mediację, co pozwala klientom znaleźć skuteczne i satysfakcjonujące rozwiązania sporów bez konieczności prowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Współpraca i rozwiązywanie problemów z notariuszem – mediatorem 

Mediacja stawia na współpracę i rozwiązywanie problemów w sposób konstruktywny. Mediator, neutralna strona trzecia, pomaga stronom w komunikacji i wspólnym szukaniu rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Mediacja daje stronom kontrolę nad procesem i pozwala im brać udział w poszukiwaniu rozwiązań, zamiast pozostawiać decyzję w rękach sędziów lub notariuszy.

Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji. 

Zalety mediacji 

Oszczędność czasu i kosztów

Mediacja często jest szybsza i tańsza niż tradycyjne rozwiązywanie sporów w drodze sądowej. Dzięki uniknięciu długotrwałego procesu sądowego, strony mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, które zwykle byłyby potrzebne na opłaty sądowe, adwokatów i inne koszty związane z postępowaniem sądowym.

Poprawne relacje i wypracowanie rozwiązania 

Mediacja stawia nacisk na zachowanie i naprawę relacji między stronami. W przypadku sporów, w których strony mają długotrwałe lub powiązane relacje, takie jak spory rodzinne, biznesowe czy sąsiedzkie, mediacja może pomóc w ochronie tych relacji poprzez znalezienie kompromisowych rozwiązań i poprawę komunikacji między stronami.