własna działalność gospodarcza
Firma Jelenia Góra

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co warto wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to spore wyzwanie. Gwarantuje niezależność, ale też wiąże się z ryzykiem. Wymaga charakteru, cierpliwości, stalowych nerwów, wiedzy, doświadczenia, często wkładu finansowego i umiejętności podejmowania strategicznych decyzji. Sprawdź, co warto wiedzieć, zanim zarejestrujesz działalność.

Każdy przedsiębiorca musi posiadać szeroką wiedzę – nie tylko tematyczną, związaną z daną działalnością, ale także z zakresu finansowania, opodatkowania dochodów, marketingu, IT czy budowy zaplecza. Wyjaśniamy, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły” – zob. Ustawę Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku.

Cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to m.in.:

  • cel zarobkowy,
  • charakter zorganizowany – m.in. działania marketingowe, wynajęcie pomieszczeń do wykonywania pracy,
  • charakter ciągły i powtarzalny,
  • wykonywana jest we własnym imieniu,
  • odpowiedzialność – ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Każda czynność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu w sposób ciągły musi zostać zarejestrowana. Jeżeli jego działania przynoszą stały przychód, należy je zalegalizować.

By założyć jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub poprzez platformę e-PUAP. Przyszły przedsiębiorca może złożyć wniosek osobiście w urzędzie miasta lub gminy, elektronicznie (z użyciem podpisu kwalifikowanego lub bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego z poziomu e-PUAP) oraz listem poleconym (poświadczonym notarialnie).

Po rejestracji działalności gospodarczej należy jeszcze uzyskać Numer Regon oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP. Numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym i ZUS-em, a NIP jest potrzebny do celów podatkowych.

fot. geralt / Pixabay