Podatek
Biznes i gospadarka

Doradztwo podatkowe – z jakich usług warto korzystać?

Firmy coraz częściej korzystają z bieżącego i kompleksowego doradztwa podatkowego w zakresie m.in. PIT, VAT, CIT, PCC, akcyzy, podatków lokalnych itd.).
Warto skorzystać z kompleksowego wsparcia prawników, doradców podatkowych oraz księgowych z zakresu doradztwa podatkowego.

Bso-group.com pomogą w działalności przedsiębiorców i przy tworzeniu czy zmian strategii podatkowych.
Z jakich usług podatkowych warto korzystać?
– pomoc i doradztwo w zakresie podatków bezpośrednich (m.in. PIT, CIT) i pośrednich (VAT, podatek akcyzowy);
– doradztwo w zakresie klasyfikacji podatkowej wydatków i przychodów;
– okresowe analizy struktury podatków i zobowiązań, a także rekomendacje zmian do wdrożenia;
– przygotowanie rekomendacji i opinii prawno-podatkowych różnego rodzaju, w trakcie funkcjonowania firmy;
– przygotowywanie wniosków;
– reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i samorządowej, przed sądami administracyjnymi, podczas kontroli podatkowych i skarbowych;
– interpretacji wątpliwości podatkowych;
– konsultacji z zakresu podatków;
– informowania o aktualnych zmianach w prawie i orzecznictwie organów podatkowych, sądów itd.
Firma proponująca różne usługi z tego zakresu może też opracować struktury podatkowe dla inwestycji krajowych i zagranicznych, doradzić, jak unikać podwójnego opodatkowania, dokonać analizy skutków wybrania różnych form zatrudnienia, rekomendacje na temat obniżenia kosztów pracy, doradztwo w zakresie opodatkowania poszczególnych form zatrudnienia i dochodów kadry zarządzającej.
Ewelina / pixabay / stevepb