Podatki

Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

Osoby korzystające z ulgi zwolnienia z PIT, jeśli pobierały zasiłek macierzyński w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku, dodatkowo musiały odprowadzić od tego świadczenia podatek. Od 1 lipca 2022 roku pracodawca będzie wypłacał zasiłek macierzyński zwolniony z PIT. Poniżej więcej szczegółów.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z PIT?

W 2022 roku do uprawnionych do korzystania z ulgi w opłacaniu podatku dołączyli seniorzy, rodzice co najmniej czworga dzieci i osób powracające z zagranicy. Przychody zwolnione z PIT podlegają jednak limitowaniu. Ich wartość nie może przekroczyć w ciągu roku kwoty 85 528 zł.

Osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci mogą korzystać z ulgi wprowadzonej w 2022 roku. Przysługuje ona rodzicom oraz opiekunom prawnym – bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niego korzystać małżonkowie, rodzice pozostający w związkach nieformalnych oraz samotni rodzice.

Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT od 1 lipca 2022 roku 

Mimo że można skorzystać z wyżej wymienionych ulg, w razie pobierania zasiłku macierzyńskiego, to świadczenie też nie będzie podlegało opodatkowaniu do limitu 85 528 złotych (czyli podobnie jak w przypadku pozostałych grup). Od lipca zasiłki wypłacane przez pracodawcę nie mogą być pomniejszone o zaliczkę. Co ciekawe, nowe zwolnienie obowiązuje z mocą wsteczną. Zwolnieniem zostaną objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Zwolnienie z naliczania zaliczek na PIT przysługuje w razie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres:

urlopu macierzyńskiego,

urlopu ojcowskiego,

urlopu rodzicielskiego.

Jednak nie obejmuje ono przychodów z innych świadczeń – z ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego (tj. zasiłku chorobowego, wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub wypadkowego czy świadczeń rehabilitacyjnych).

Dodajmy także, że skorzystanie ze zwolnienia nie wyklucza możliwości odliczenia ulgi na dzieci. Podatek będzie można dodatkowo pomniejszyć o kwotę ulgi prorodzinnej.

K, f: PublicDomainPictures / pixabay