Firma

Czym zajmuje się inwestor zastępczy?

Jakie są obowiązki inwestora zastępczego? Czy można zatrudnić firmę, która kompleksowo zajmie się i kontrolą jakości na etapie projektu, jak i koordynacją prac już na etapie realizacji i wdrażania? Szczegóły poniżej.

Project Management, czyli inwestor zastępczy

Project Management to inwestor zastępczy wykonujący zadania na etapie projektowania inwestycji – jego głównym zadaniem jest wielobranżowa koordynacja prac projektowych. Jego działania mają charakter kompleksowy i wielobranżowy, obejmują szereg różnych zadań – jak koordynacja projektowa, weryfikacja dokumentacji, udział w przetargach, reprezentowanie inwestora, koordynacja obiegu i archiwizacja dokumentacji dotyczącej danej inwestycji.

Inwestor zastępczy może także zajmować się ustalaniem planu realizacji inwestycji, przygotowywaniem umów z wykonawcami, wdrożeniem procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na budowie, ogólnie koordynacją przebiegu wszystkich prac według określonego i zaakceptowanego harmonogramu.

Specjaliści ci dokonują na etapie projektowania inwestycji wielu różnych analiz. Są to między innymi analizy założeń techniczno-ekonomicznych, założeń inwestycyjnych (jak na przykład dokładne badanie terenu), rozwiązań pod kątem zgodności z ustalonymi celami inwestycyjnymi.

Może to być jedna osoba lub firma oferująca szereg usług – zadaniem jest w każdym razie przeprowadzenie kontroli jakości prac na etapie projektu, a także ich wdrożenie oraz koordynacja robót budowlanych, przypilnowanie terminów oraz kontrola kosztów i nadzór nad budżetem. Jego rolą jest taka koordynacja działań, aby jakość realizowanego projektu była jak najlepsza.

Źródło: https://budownictwo.dekra.pl/

Ewelina, f: Free-Photos / pixabay