Świdnica

Analiza bezrobocia w Polsce

Ekonomiści badani przez „Rzeczpospolitą” przypuszczali, iż stopa bezrobocia w Polsce będzie spadać. Ich prognozy zostały teraz potwierdzone.

 Stopa bezrobocia spadła w czerwcu 2017 r. do 7,1%. Takiego wyniku nie spodziewało się nawet Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zakładało spadek do wartości 7,2%. Porównując – w maju 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła 7,4%, a w 2016 r. całe 8,7% – takie dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ekonomiści nie sądzą jednak, by zmiany te były długotrwałe, gdyż do spadku poziomu bezrobocia zawsze dochodzi w miesiącach letnich, kiedy to popularne stają się prace sezonowe.
Obecna wysokość stopy bezrobocia może cieszyć, jednak niezbyt dokładnie obrazuje ona sytuację zawodową Polaków. W czerwcu 2017 r. ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych spadła o ponad 50 tys., a choć to całkiem dobry wynik, znacznie gorzej wygląda on przy porównaniu z rokiem poprzednim. W czerwcu 2016 r. liczba bezrobotnych obniżyła się bowiem o prawie 65 tys. Widać tutaj wyraźnie, że wciąż wielu Polaków nie ma stałej pracy.
Ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek wyjaśnia, dlaczego bezrobotnych wciąż przybywa. Ostatnio bowiem zauważa się na rynku pracy rekordową ilość ofert, a mimo tego wciąż mnóstwo osób rejestruje się w urzędach pracy. Wynika to z faktu, iż oczekiwania pracowników i pracodawców są zupełnie inne. Doprowadza to do sporych niejasności i napięć, które dla Polski mogą okazać się drastyczne w skutkach, hamując rozwój jej gospodarki.